Pieczątki kancelaryjne

Wzory pieczątek kancelaryjnych

Wykonanie czynności kancelaryjnych stanowi kluczowy aspekt w procedurach biurowych. Niekiedy mylnie są one kojarzone tylko z kancelariami, jednak w rzeczywistości każda firma powierza je pracownikom sekretariatu, recepcji, księgowości oraz pozostałym pracownikom biurowym. Te zadania obejmują przyjmowanie, sortowanie i wysyłanie korespondencji, prowadzenie ewidencji poczty (listów i przesyłek) oraz sporządzanie i powielanie dokumentów. Aby zapewnić sprawną organizację obiegu dokumentów, kluczowe jest uporządkowanie pracy. W tym celu wprowadziliśmy specjalne pieczątki kancelaryjne, takie jak pieczątka wpływu, odpis, kopia, a także pieczątki dedykowane kancelariom adwokackim, radcom prawnym i notariuszom.

Oferujemy różnorodne wzory pieczątek, które znajdą zastosowanie zarówno w codziennej pracy biurowej, jak i w działaniach powiązanych z prowadzeniem kancelarii adwokackiej, radcy prawnego, notariusza oraz w ekspertyzach sądowych.

Pieczątka wpływu

Ten wzór jest używany między innymi do oznaczania przychodzącej korespondencji do firmy. Ułatwia segregację i utrzymanie porządku w dokumentacji oraz korespondencji. Pieczątka wpłynęło pozwala skierować przesyłkę do odpowiedniej osoby lub komórki organizacyjnej. W jednostkach, gdzie ilość korespondencji i dokumentów jest duża, zastosowanie datownika na pieczątce wpływu jeszcze bardziej ułatwi pracę. Taki wzór pozwala na automatyzację działań i przyczynia się do oszczędności czasu.

Pieczątka firmy

Wzór pieczątki firmowej spełnia rolę informacyjną, jednocześnie ułatwiając identyfikację danej firmy. Zazwyczaj zawiera nazwę przedsiębiorstwa, adres siedziby, numer NIP, dane kontaktowe, a czasem także numer rachunku bankowego lub logo firmy. Taki rodzaj pieczątki określany jest również jako pieczątka nagłówkowa.

Pieczątka imienna

Wśród pieczątek imiennych znajdują się takie wzory jak: pieczątka prezesa, pieczątka radcy prawnego, pieczątka notariusza, pieczątka komornika, pieczątka doradcy podatkowego oraz pieczątka biegłego sądowego.

Pieczątka księgowe

Do pieczątek księgowych zaliczają się między innymi wzory potwierdzające zgodność z oryginałem, zapłacono gotówką, zatwierdzono pod względem oraz inne tzw. pieczątki tabelaryczne czy pieczątki dekretacji księgowej.

Pieczątka windykacyjna

Pieczątka prewencyjna, znana również jako pieczątka upominawcza, jest stosowana w celu zachęcenia kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Taka pieczątka może pojawić się na fakturze, rachunku, wezwaniu do zapłaty i innych dokumentach tego typu.

Pieczątka windykacyjna

Pieczątka prewencyjna, znana również jako pieczątka upominawcza, jest stosowana w celu zachęcenia kontrahentów do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Taka pieczątka może pojawić się na fakturze, rachunku, wezwaniu do zapłaty i innych dokumentach tego typu.

Cennik pieczątki Częstochowa

pieczątka czerwona Częstochowa

50 zł

Pieczątka imienna.
Small
38x13 mm

pieczątka czerwona Częstochowa

62 zł

Pieczątka firmowa
Medium
48x17 mm

pieczątka czerwona Częstochowa

68 zł

Pieczątka firmowa.
Large
58x22 mm

pieczątka czerwona Częstochowa

85 zł

Pieczątka firmowa.
Big
65x37 mm